al-muqri

süre ve ayetler

hepsiSeçilmiş ayetler kaç kere tekrarlansın

ayetHer ayet tek başına kaç kere tekrarlansın

bekleme süresiayetler arası bekleme süresi, ayetin okunma süresine eşittir